Graduering

Generelt om alle gradueringer

For at man kan blive indstillet til graduering skal man have anskaffet sig en Tigersport Copenhagen–gi (dragt) og have kendskab til karate etiketten, Tigersport Copenhagen betingelser. 

 

En graduering er en bælteprøve, hvor eleven skal udvise sin lærte tekniske kunnen og ”osu”forståelse. Eleven har forinden været igennem et træningsforløb bestemt udfra et pensum der beskriver, hvad eleven skal lære til de forskellige bæltegrader. Eleven skal på gradueringsdagen udvise sin kunnen for den gradueringsansvarlige.
 

På gradueringsdagen forventes det at man møder op senest op 30 min før dørene lukkes, sørg for at være klædt om til ren gi. Medbring vanddunk, og det nødvendige udstyr. Hvis man kommer for sent mister man rettet til sin test i denne omgang. En graduering vare 1,1/2 til to timer.

 

Der er fastsat minimumsgrænser for, hvor længe man skal have trænet mellem hver graduering. Disse grænser forudsætter deltagelse i min. 75% af træningerne, men hvis man ikke teknisk er klar, må man vente til næste gang. 

Består man gradueringen har man ret til at bære et nyt bælte, og som bevis for dette modtager eleven et certifikat samt bæltet på dagen. Består man ikke gradueringen, kan eleven forsøge sig igen ved næstkommende graduering. Man får ikke pengene retur hvis man ikke består.

 

Publikum er velkommen men skal forholde sig stille under testen og må ikke tilråbe elever. Alle mobilsnak er forbudt under gradueringen. Der må af publikum ikke filmes og tages billeder under gradueringen. Karateskolen forholder sig dog retten til at fotografere gradueringen til brug på skolen officelle hjemmeside (se medlemskontrakt)

 

Det koster 300kr at gå til graduering. Man betaler på dagen før gradueringe. Man kan kun betale kontant. Der tages ikke dankort eller mobilpay.


Graduring børn, juniorhold

Hvordan kommer man i betragtning til graduering?

Man får besked af sin instruktør når man er klar til at blive testet 7 til 14 dage før graduringen. Jo ”højere” grad man skal op til, jo længere tid er der mellem gradueringerne. Kun instruktøren kan indstille til graduering. 
 

Graduring Voksen +15år
Hvordan kommer man i betragtning til graduering?

Voksne skal havde anskaffet sig karatedragt, benskinner, tandbeskytter, og for piger/kvinder brystbeskyttelse (skåle i hård plast) betingelser, samt være godkendt af chef instruktøren.  
 
Fra hvidt bælte og op til gult bælte med grøn streg, får man besked af skolens chef instruktør når man er klar til at blive testet, chef instruktøren der anbefaler/udtager eleven til at gå til graduering.
 
Fra gul bælte med grøn streg (5kyu), til grøn bælte (4kyu), skal man mindst 6 mdr før, kontakte skolens chef instruktør, og selv spøger om lov til at gå til graduring. Der vil blive lagt en plan for forløbet.
 
Fra grønt bælte (4kyu) skal man mindst 6 mdr før, kontakte skolens chef instruktør, og selv spøger om lov til at gå til graduring. Der vil blive lagt en plan for forløbet. Man skal også deltage i DAOs forgraduerings test, samt skoles egen test. Inden graduringen.
 
Til brun bælte (2kyu og 1kyu) og sort bælte (1dan) gælder DAOs graduerings regler
Gradueringer til 2. kyu og opefter foretages af DAOs gradueringsråd. Disse gradueringer finder sted 2 gange årligt. På den årlige DAO sommerlejr i juli måned og i december måned på Randers karate skole. Forinden den faktiske graduering for 2.kuy og opefter skal eleven til en forgraduering og vuders foran et gradueringsråd.
 
For at deltage i graduering til brunt bælte og derover skal man først bestå en forgraduering ved DAO gradueringsråd:
Alle junior (der træner til dagligt på voksenholdet) og voksne fra 3 kyu og op efter, skal selv bede om at få lov til, at deltage i graduering 6 mdr. før fællesgradueringen. 7 til 14 dage før forgradueringen, får man besked af Chef Instruktør, om man er vurderet klar/godkendt, til forgraduering. 
 

Bælte skift fra Junoir til Voksen hold
Overgangen fra junior til voksen hold kan være svær.
Træningen på voksen holdet er noget mere fysisk hård og de tekniske krav mere udfordrende en på juniorholdet. For at lette overgangen og sikre den tekniske træning, rykker karatekaer flg. grader ned, når de skifter fra junior til voksen:

     

Børne grad

Kata

Børne grad

Farve på bælte

 

Børne grader, der overføres

til voksen grader 

      No kyu Hvid   No kyu. Hvidt Bælte
      11A Kyu Første røde streg på bæltet     No kyu. Hvidt Bælte
      11 kyu Anden røde streg på bæltet   No kyu. Hvidt Bælte
      10 Kyu Rødt bælte   No Kyu. Hvidt Bælte
      9A Kyu Rødt bælte med 1 blå stribe   No Kyu. Hvidt Bælte
      9 Kyu Rødt bælte med 2 blå striber   No Kyu. Hvidt Bælte
      8 Kyu Blåt bælte   10 Kyu. Rød bælte
      7A Kyu Blåt bælte med 1 gul stribe   9 Kyu. Rød bælte med to blå striber
      7 Kyu Blåt bælte med 2 gule striber   9 Kyu. Rød bælte med to blå striber
      6 Kyu gult bælte   8 kyu. Blå bælte
      5A Kyu gult bælte med 1 grøn stribe   7 kyu. Blå bælte med to gule striber
      5 Kyu  gult bælte med 2 grøn stribe   7 kyu. Blå bælte med to gule striber
      4 Kyu Grønt bælte   6 kyu. Gult bælte
      3A Kyu Grønt bælte med 1 brun stribe   6 kyu. Gult bælte
      3 Kyu Grønt bælte med 2 brune striber   6 kyu. Gult bælte
      2 Kyu Brunt bælte   5kyu. Gult bælte med to grønne Striber
      1A Kyu Brunt bælte med 1 sort stribe   5kyu. Gult bælte med to grønne Striber
      1 Kyu Brunt bælte med 2 sort stribe   5kyu. Gult bælte med to grønne Striber

(12-07-2019-AM)

 

Bælter:
- Det er vigtigt at huske på, at bæltefarven ikke kun er et symbol på
karateudøverens fysiske og tekniske formåen, men også viser den mentale styrke og indsigt.

Hvid 11.kuy: er uskyldens farve.
Det indikerer en, hvis sind og ånd er “rent”, en der er ukendt med karatens mentale aspekter. Det er begynderens farve.
Rød 10. kuy: er solens farve, når den stiger ved gryet at en ny dag.
Det er farven for en, hvis ånd, forståelse og dygtighed gryr. Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Rød med to blå streger 9. kuy.
Blå 8. kuy: er himlens og havets farve.
Det blå bælte symboliserer en, hvis formåen er begyndt at strække sig mod horisonten, en hvis ånd begynder at have havets dybde, men en, der endnu ikke helt har besluttet at udforske den dybde. Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Blå med to gule streger 7.kuy.
Gul 6.kuy: er også solens farve; farven af nyvundne rigdomme.
Det gule bælte indikerer en, for hvem dagens lys skinner klart, en hvis dygtighed og forståelse er begyndt at vandre mod nye horisonter.
Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Gul med to grønne streger 5.kuy.
Grøn 4 .kuy: er farven for vækst. Skoven og græssets farve.
Det grønne bælte markerer en, der er ved at absorbere lyset, en hvis dygtighed og ånd er begyndt at blomstre og bære frugt. Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Grøn med to brune streger 3.kuy.
Brun 2.kuy: er jordens farve. Soliditetens farve.
Det brune bælte symboliserer en, hvis teknik er blevet kompetent, hvis sind er frugtbart, hvis ånd er fast. Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Brun med to sorte streger 1.kuy.
Sort 1.dan: er en sammensætning at alle farver.
Det markerer tilegnelsen af al karakteren og dygtigheden. Men sort er ikke sejrens farve – det er nattens. Det viser, at den første dag,
der startede med morgenrøden, er forbi, og at en ny dag kommer. Det viser ikke, at karateudøverens rejse er endt, men at den netop skal til at begynde. 
Sort 2.dan. Sort 3.dan som er en sensei grad: