Hvad er en graduering?

Generelt om alle gradueringer

For at du kan blive indstillet til graduering skal du have anskaffet dig en Tiger Sport Copenhagen gi, have kendskab til karate etiketten og Tiger Sport Copenhagens betingelser. 

En graduering er en test og bælteprøve, hvor du skal udvise sin lærte tekniske kunnen og ”osu”- forståelse. Du har forinden været igennem et træningsforløb, bestemt ud fra et pensum der beskriver, hvad du skal lære til de forskellige bæltegrader. Du skal på gradueringsdagen udvise din kunnen for den gradueringsansvarlige.

Der er fastsat minimumsgrænser for, hvor længe du skal have trænet mellem hver graduering. Disse grænser forudsætter deltagelse i min. 75% af træningerne, men hvis du ikke teknisk er klar, må du vente til næste gang. 

 

På gradueringsdagen

Her forventes det, at du møder op senest op 30 min før dørene lukkes. Sørg for at være omklædt i ren gi. Medbring vanddunk og det nødvendige udstyr. Hvis du kommer for sent, mister du retten til din graduering i denne omgang. En graduering varer 1 1/2 til 2 timer.

Består du gradueringen har du ret til at bære et nyt bælte. Som bevis for dette, modtager du et certifikat, din nye grad og bæltet på dagen. Består du ikke gradueringen, kan du forsøge dig igen ved næstkommende graduering. Du kan ikke få refunderet pengene hvis du ikke består.

Det koster 300 kr. at gå til graduering. Man betaler på dagen før gradueringen. Der kan betales kontant eller via Mobile Pay

 

Publikum

Publikum er velkommen, men skal forholde sig stille under gradueringen og må ikke tilråbe de graduerende.  Mobilsnak er forbudt og der må hverken filmes eller tages billeder under gradueringen af publikum. Karateskolen forholder sig dog retten til at fotografere gradueringen til brug på skolens officielle hjemmeside (se medlemskontrakt).


Graduring børn -og juniorhold

Hvordan kommer jeg i betragtning til graduering?

Du får besked af din instruktør 7 til 14 dage før gradueringen, hvis du er klar til at blive testet til en graduering. Jo ”højere” grad du skal op til, jo længere tid er der mellem dine gradueringer. Kun instruktøren kan indstille dig til graduering. 

 

Graduring + 15 år og voksen

Hvordan kommer jeg i betragtning til graduering?

Voksne skal have anskaffet sig gi, benskinner, tandbeskytter og for piger/kvinder brystbeskyttelse (skåle i hård plast) og for drenge/mænd skridbeskytter, samt være godkendt af chefinstruktøren.

 

Gradueringsrejsen

Fra hvidt bælte og op til gult bælte med grøn streg, får du besked af karateskolens chef instruktør, når du er klar til at blive testet til en graduering.

Fra gult bælte med grøn streg (5. kyu) til grønt bælte (4. kyu), skal du mindst 6 måneder før, kontakte skolens chef instruktør og selv spørge om lov til at gå til graduering. Der vil blive lagt en plan for forløbet.

Fra grønt bælte (4. kyu) skal du mindst 6 måneder før, kontakte skolens chef instruktør og selv spørge om lov til at gå til graduering. Der vil blive lagt en plan for forløbet. Du skal også deltage i DAO’ s forgradueringstest, samt karateskoles egen test inden gradueringen.

Til brunt bælte (2. kyu og 1. kyu) og sort bælte (1. dan) gælder DAO´s gradueringsregler.

Gradueringer til 2. kyu og opefter foretages af DAO´s gradueringsråd. Disse gradueringer finder sted 2 gange årligt på den årlige DAO sommerlejr, i juli måned og december måned, på Randers Karate Skole. Forinden den faktiske graduering for 2. kyu og opefter skal du til en forgraduering og vurderes foran et gradueringsråd.

For at deltage i graduering til brunt bælte og derover, skal du først bestå en forgraduering ved DAO´s gradueringsråd.

Alle juniorer (der træner til dagligt på voksenholdet) og voksne fra 3. kyu og opefter, skal selv bede om at få lov til, at deltage i graduering 6 måneder før fælles gradueringen. 7 til 14 dage før forgradueringen, får du besked af chef instruktøren, om du er vurderet klar/godkendt til forgraduering. 

 

Bælteskift fra junior til voksenhold

Overgangen fra junior til voksen hold kan være svær. Træningen på voksenholdet er noget mere fysisk hård og de tekniske krav mere udfordrende end på juniorholdet. For at lette overgangen og sikre den tekniske træning, rykker du følgende grader ned, når du skifter fra junior til voksen:

Da der er forskel på juniorgrader og voksengrader i forhold til karate niveau samt krav til kata. Skifer man bælte når man går fra junior grad til voksengrad.

Bælteskiftet fremgår af denne liste:

Nuværende Børne/ junior grad.

      Junior grader, der overføres til voksen grader, når man rykker op på voksenholdet.

Farve på bælte

      Ny voksen farve på bælte

Hvid

      No kyu. Hvidt Bælte

Første røde streg på bæltet 

      No Kyu. Hvidt Bælte

Anden røde streg på bæltet

      No Kyu. Hvidt Bælte

Rødt bælte

      No Kyu. Hvidt Bælte

Rødt bælte med 1 blå stribe

      No Kyu. Hvidt Bælte

Rødt bælte med 2 blå striber

      No Kyu. Hvidt Bælte

Blåt bælte

      10 Kyu. Rød bælte

Blåt bælte med 1 gul stribe

      9 Kyu. Rød bælte med to blå striber

Blåt bælte med 2 gule striber

      9 Kyu. Rød bælte med to blå striber

gult bælte

      8 kyu. Blå bælte

gult bælte med 1 grøn stribe

      7 kyu. Blå bælte med to gule striber

gult bælte med 2 grøn stribe

      7 kyu. Blå bælte med to gule striber

Grønt bælte

      6 kyu. Gult bælte

Grønt bælte med 1 brun stribe

      6 kyu. Gult bælte

Grønt bælte med 2 brune striber

      6 kyu. Gult bælte

 

Bælterfarver

Det er vigtigt at huske på, at bæltefarven ikke kun er et symbol på

karateudøverens fysiske og tekniske formåen, men at den også viser den mentale styrke og indsigt.

Hvid 11.kyu: Uskyldens farve.

Det indikerer én, hvis sind og ånd er “rent”, én der er ukendt med karatens mentale aspekter. Det er begynderens farve.

Rød 10. kyu: Solens farve når den stiger ved gryet at en ny dag.

Det er farven for én, hvis ånd, forståelse og dygtighed gryr. 

Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Rød med to blå streger 9. kyu.

Blå 8. kyu: Himlens og havets farve.

Det blå bælte symboliserer én, hvis formåen er begyndt at strække sig mod horisonten, én hvis ånd begynder at have havets dybde, men én, der endnu ikke helt har besluttet at udforske dén dybde. 

Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Blå med to gule streger 7. kyu.

Gul 6.kyu: Solens farve, farven af nyvundne rigdomme.

Det gule bælte indikerer én, for hvem dagens lys skinner klart, én hvis dygtighed og forståelse er begyndt at vandre mod nye horisonter. 

Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Gul med to grønne streger 5. kyu.

Grøn 4 .kyu: Farven for vækst. Skoven og græssets farve.

Det grønne bælte markerer én, der er ved at absorbere lyset, én hvis dygtighed og ånd er begyndt at blomstre og bære frugt. 

Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Grøn med to brune streger 3. kyu.

Brun 2. kyu: Jordens farve. Soliditetens farve.

Det brune bælte symboliserer én, hvis teknik er blevet kompetent, hvis sind er frugtbart, hvis ånd er fast. 

Mellemgrad forberedende til næste bælteskifte: Brun med to sorte streger 1. kyu.

Sort 1. dan: En sammensætning at alle farver.

Det markerer tilegnelsen af al karakteren og dygtigheden. Men sort er ikke sejrens farve – det er nattens. Det viser, at den første dag, der startede med morgenrøden, er forbi og at en ny dag kommer.

Det viser ikke, at karateudøverens rejse er endt, men at den netop skal til at begynde. 

Sort 2. dan og sort 3. dan (sensei grad)