Hvad er selvforsvar

Selvforsvar er den handling hvori at en person forsvarer sig selv fysisk mod overfald. Selvforsvar bør ikke forveksles med kampsport eller kampkunst. Undervisning i selvforsvar er dog ofte baseret på teknikker der stammer fra kampsport og kampkunst.
 
Når man taler selvforsvar, tales der nogle gange om aktivt og passivt selvforsvar. Her beskriver vi nogle eksempler på begge dele.
 
Aktivt selvforsvar: Ved aktivt selvforsvar prøver man at neutralisere angriberen så angrebet stoppes
 
Eksempler:

 1. Sparke angriberen i skridtet
 2. Tage angriberen i en lås
 3. Lave en nedtagning på angriberen og tage angriber i holdegreb

 
Passivt selvforsvar: Ved passivt selvforsvar forsøger man at undgå skader på angriberen ved at afværge eller at komme væk.

Eksempler: 

 1. Løbe sin vej
 2. Parere angrebet, så man ikke bliver ramt af slag og spark
 3. Undgå at blive taget fat i ved at frigøre sig.  


Hos Tigersport mener vi ikke at hverken aktivt eller passivt selvforsvar kan stå alene. For hvis angrebet er meget voldsomt, og man ikke kan komme væk, kan det være at passivt selvforsvar ikke er en mulighed, fordi det ikke vil stoppe angrebet. Det kan også være at ens arbejde gør at man har pligt, til at blive i den fysiske konflikt, eller bliver nød til at beskytte et andet menneske, og derved ikke kun kan nøjes med at kunne passivt selvforsvar.
 
Selvforsvarsfærdigheder
Det er vigtigt at forstå, at der er 4 hovedpunkter man bør kende til– og igen af dem kan stå alene. De 4 hovedpunkter, hvis man skal være rigtig god til selvforsvar, er:
 

 1. Mental tilstand (klar til at kunne forsvare sig selv i en fysiske konflikt)
 2. Fysiske færdigheder: har en vis kondition, styrke, balance og kordination
 3. Teknik i form af selvforsvars færdigheder og taktikst adfærd
 4. Vedligeholdelse af færdigheder

 
Det ville være nemmest hvis man blot kunne nøjes med punkt 3 – de tekniske færdigheder. Men for at selvforsvar skal kunne gøre en forskel, må de 3 andre punkter også tages alvorligt.

Når en kursist indgår et privat træningsforløb med en privatcoach fra Tigersport bliver alle fire punkter tilgodeset, og man styrkes mentalt, fysisk og teknisk.. Denne tilgang til selvforsvar styrker ikke blot en i en konfliktsituation, men gør en også bedre rustet til at tackle livets andre udfordringer.
 
Magttrappen
Det er vigtigt når man skal lære selvforsvar, at man kan sætte den rette mænge magt ind. Det er ligeledes vigtigt at lære forskellige teknikker der ligger på forskellige steder på magttrappen. Så man ikke kun kan sætte ”overmagtsteknikker” ind eller ikke har en teknik der er stærk nok til at stoppe en angriber. Selvforsvar er i høj grad også evnen til at ikke at bruge mere magt end nødvendigt.
 
Hos Tigersport ser magttrappe sådan ud.
 

 1. Talekraft
 2. Vis tydeligt med sit kropssprog, at angriber ikke skal komme tættere på
 3. Frigøre sig når der bliver taget fat i en
 4. Paradere slag og spark fra angriber
 5. Skub angriber væk, ved brug af trykpunkt
 6. Brug af holdegreb og armlås
 7. Nedtagning af angriber
 8. Brug af skub spark
 9. Brug af skridt spark
 10. Brug af slag og spark på fysiske svage punkter

 
Man skal selvfølgelig ikke hele magttrappen igennem for at forsvare sig. Man kan gå fra punkt 1 til 10 med det samme, hvis angrebet man bliver udsat for er så voldsomt at man har lovhjemmel til dette.
 
Lovgivning for selvforsvar
Når man skal forsvare sig selv, er det vigtigt at kende til lovgivningen inde for området, så man ikke kommer til at bruge overmagt, og derved mere magt end det var nødvendigt, da dette er straffebart.
 
Straffelovens bestemmelser regulerer adfærd med hensyn til nødværge og brugen af selvforsvar i denne forbindelse. Der henvises til Straffelovens bestemmelser, paragraf 13 om nødværge og paragraf 14 om nødret vedrørende lovgivningens ordlyd, samt retspraksis.