Hvad er selvforsvar

Selvforsvar er den handling hvori, en person forsvarer sig selv fysisk mod overfald. Selvforsvar bør ikke forveksles med kampsport eller kampkunst. Undervisning i selvforsvar er dog ofte baseret på teknikker, der stammer fra kampsport og kampkunst.

Når man taler selvforsvar, tales der nogle gange om et aktivt og passivt selvforsvar. Her beskrives nogle eksempler på begge dele.

 

Aktivt selvforsvar

Ved aktivt selvforsvar prøver man at neutralisere angriberen, så angrebet stoppes.

 

Eksempler:

 1. Spark angriberen i skridtet

 2. Tag angriberen i en lås

 3. Lav en nedtagning på angriberen og tag angriber i holdegreb

 

Passivt selvforsvar 

Ved passivt selvforsvar forsøger man at undgå skader på angriberen ved, at afværge eller komme væk.

 

Eksempler

 1. Løb din vej

 2. Parér angrebet, så du ikke bliver ramt af slag og spark

 3. Undgå at blive taget fat i ved at frigøre dig.  

 

Hos Tiger Sport Copenhagen mener vi ikke, at hverken aktivt eller passivt selvforsvar, kan stå alene. For hvis angrebet er meget voldsomt og man ikke kan komme væk, kan det være at, et passivt selvforsvar ikke er en mulighed, fordi det ikke vil stoppe angrebet. Det kan også være, at ens arbejde gør, at man har pligt til at blive i den fysiske konflikt eller bliver nødt til at beskytte et andet menneske og dermed ikke kun, kan nøjes med at kunne passivt selvforsvar.

 

Selvforsvarsfærdigheder

Det er vigtigt at forstå, at der er 4 hovedpunkter man bør kende til - igen kan ingen af dem stå alene. De 4 hovedpunkter hvis man skal være rigtig god til selvforsvar er:

 

 1. Mental tilstand (være klar til at kunne forsvare sig selv i en fysisk konflikt)

 2. Fysiske færdigheder (har en vis kondition, styrke, balance og koordination)

 3. Teknik (selvforsvarsfærdigheder og taktisk adfærd)

 4. Vedligeholdelse af færdigheder

 

Det ville være nemmest hvis man blot kunne nøjes med punkt 3 – de tekniske færdigheder. Men for at selvforsvar skal kunne gøre en forskel, må de 3 andre punkter også tages alvorligt.

 

Magttrappen

Det er vigtigt, når man skal lære selvforsvar, at man kan sætte den rette mængde magt ind. Det er ligeledes vigtigt, at lære forskellige teknikker der ligger på forskellige steder på magttrappen. Det er vigtigt, at man ikke kun kan sætte ”overmagtsteknikker” ind eller ikke har en teknik der er stærk nok til at stoppe en angriber. Selvforsvar er i høj grad også evnen til ikke, at bruge mere magt end højest nødvendigt.

Hos Tiger Sport Copenhagen ser magttrappen således ud:

 

 1. Talekraft

 2. Vis tydeligt med dit kropssprog, at angriber ikke skal komme tættere på

 3. Frigør dig når der bliver taget fat i dig

 4. Parér slag og spark fra angriber

 5. Skub angriber væk ved brug af trykpunkter

 6. Brug af holdegreb og armlås

 7. Nedtagning af angriber

 8. Brug af skubspark

 9. Brug af skridtspark

 10. Brug af slag og spark på fysiske svage punkter

 

Man skal selvfølgelig ikke hele magttrappen igennem for at forsvare sig. Man kan gå fra punkt 1 til 10 med det samme, hvis angrebet man bliver udsat for, er så voldsomt at man har lovhjemmel til dette.

 

Når en kursist indgår i et privat træningsforløb med en privat coach fra Tiger Sport Copenhagen,  bliver alle fire punkter tilgodeset og man styrkes mentalt, fysisk og teknisk.Denne tilgang til selvforsvar, styrker ikke blot en i en konfliktsituation, men gør også én bedre rustet til at tackle livets andre udfordringer.

 

Lovgivning for selvforsvar

Når du skal forsvare sig selv, er det vigtigt at kende til lovgivningen inden for området, så du ikke kommer til at bruge overmagt og dermed mere magt end det var nødvendigt, da dette er strafbart. 
 
Straffelovens bestemmelser regulerer adfærd med hensyn til nødværge og brugen af selvforsvar i denne forbindelse. Der henvises til Straffelovens bestemmelser, paragraf 13 om nødværge og paragraf 14 om nødret vedrørende lovgivningens ordlyd, samt retspraksis.