Karate etikette

Karate har dybe rødder i Japan og japansk kultur og er bygget op omkring faste traditioner, hvor gode manerer, høflighed og gensidig respekt for hinanden, er en del af karate etiketten. Det er med til at skabe en atmosfære og en træningsånd, der har været tradition i karate gennem flere hundrede år.

 

Dojo´en (træningssalen) er et sted, hvor fysisk og mental træning finder sted og den skal altid respekteres. I dojoen udvides din horisomt, der skabes læring og så er du en del af et større fællesskab, med mulighed for at knytte nære bånd og venskaber. 

 

Du skal som karateudøver, uanset alder eller grad, sætte dig ind i og følge skolens og karatens etikette og regler.

 

 1. I karate hilser alle karateudøvere på hinanden med et respektfuldt og tydeligt ”osu”

 2. Laveste grad hilser først.

 3. Sortbælter 1. - 2. dan tiltales Senpai. Branch chief og sortbælter med 3. - 4. dan tiltales Sensei.

 4. Alle skal i deres adfærd, virke som gode eksempler for hinanden, jvf. karate etiketten.

 5. På gi og bælte bæres kun mærker, der er godkendt af karateskolen.

 6. Ved indtræden i dojoen, skal gien bæres korrekt og bæltet skal være bundet. Gi og bælte må først tages af, når du er ude af dojoen.

 7. Du skal altid være soigneret og have kortklippede og rene negle.

 8. Ure og smykker af nogen art, må ikke bæres under træning.

 9. Du må ikke indtage mad i dojoen iført gi.

 10. Ved indtræden i dojoen standses op og der bukkes reglementeret jvf. punkt 1. Det samme gælder når dojoen forlades.

 11. Når instruktørens forklaring er forstået, svares med et ”osu” uden at der opfordres hertil.

 12. Under træning forlades dojoen kun efter instruktørens tilladelse er indhentet.

 13. Overværes andres træning, skal du forholde dig stille og roligt og uden samtale. Dette gælder også i og omkring dojoen, når der mediteres.

 14. Mobiltelefon og andet elektronisk udstyr skal være slukket under undervisning.

 15. Der må ikke filmes og der må ikke lægges film/foto ud af undervisningen eller af karateudøvere, der modtager undervisning - med mindre at, det er forhåndsaftalt med branch chief.

 

Overtrædes disse regler, kan bortvisning af karateudøver finde sted.