karate etikken

En elev skal til hver en tid følge skolens karateetik.

 1. I karate hilser alle karate-elever på hinanden med respektfuldt og tydeligt ”osu”
 2. Laveste grad hilser først.
 3. Sortbælter 1.-2. dan tiltales Senpai. Branch-chief og sortbælter med 3.-4. dan tiltales Sensei.
 4. Alle skal i adfærd virke som gode eksempler for hinanden, jfr. karate-etiketten.
 5. På vor gi og bælte bæres kun mærker, der er godkendt af karateskolen.
 6. Ved indtræden i træningssalen, skal gien bæres korrekt og bæltet skal være bundet. Gi og bælte må først aftages, når man er ude af træningssalen.
 7. Man skal altid være soigneret og have kortklippede og rene negle.
 8. Ure og smykker af nogen art må ikke bæres under træning.
 9. Mad må ikke indtages mad iført gi eller i træningsdragten
 10. Ved indtræden i træningssalen standses op, og der bukkes reglementeret jrf. pkt. 1. Det samme gælder når træningssalen forlades.
 11.  Når instruktørens forklaring er forstået, svares med et ”osu” uden der opfordres hertil.
 12. Under træning forlades træningssalen kun efter instruktørens tilladelse er indhentet.
 13. Overværes andres træning skal man forholde sig stille og roligt og uden samtale. Dette gælder også i og omkring træningssalen, når der mediteres.
 14. Mobiletelefon og andet elektronisk udstyr skal være slukket under undervisning.
 15. Der må ikke filmes, og der må ikke lægges film/foto ud af undervisning eller elever, der modtager undervisning medmindre at det er forhåndsaftalt med Branch Chief.
 • Overtrædes disse regler kan bortvisning af eleven finde sted.