karate etikken

En elev skal til hver en tid følge skolens karateetik.

 1. I karate-regi hilser alle karate-kaer på hinanden med respektfuldt og tydeligt ”osu” og buk.
 2. Udenfor karate-regi hilser vi med et ”osu”.
 3. Laveste grad hilser først.
 4. Sortbælter 1.-2. dan tiltales Sempai. Branch-chief og sortbælter med 3.-4. dan tiltales Sensei.
 5. Alle skal i adfærd virke som gode eksempler for hinanden, jfr. karate-etiketten.
 6. På vor gi og bælte bæres kun mærker, der er godkendt af karateskolen.
 7. Ved indtræden i dojo´en, skal gien bæres korrekt og bæltet skal være bundet. Gi og bælte må først aftages, når man er ude af dojo´en.
 8. Man skal altid være soigneret og have kortklippede og rene negle.
 9. Ure og smykker af nogen art må ikke bæres under træning.
 10. Mad må ikke indtages mad iført gi eller i dojo’en.i
 11. Ved indtræden i dojo´en standses op og der bukkes reglementeret jrf. pkt. 1. Det samme gælder når dojo´en forlades.
 12. Når instruktøren starter træningen, trædes straks ind på rækker, højeste grad fra højre. Alle står i ”fudo dachi” (klarstilling).
 13. Kommer man efter træningen er begyndt, går man først ind i dojo´en, når meditationen er slut. Man sætter sig i seiza-stilling med ryggen mod hinden og afventer instruktørens tilkendegivelse.
  Man går derefter i bageste række og deltager i træningen.
 14.  Når der rettes på bælte og/eller tages udstyr på, vendes ryggen mod shinden.
 15. Når instruktørens forklaring er forstået, svares med et ”osu” uden der opfordres hertil.
 16. Under træningen er al tale, fløjten, sang m.v. forbudt.
 17. Under træning forlades dojo´en kun efter instruktørens tilladelse er indhentet.
 18. Overværes andres træning skal man forholde sig stille og roligt og uden samtale.Dette gælder også i og omkring dojo’en, når der mediteres..
 19. Når man går sammen med en træningsmakker, bukkes og der siges: ”osu onegai shimasu”. Når træningen med den pågældende ophører, bukkes og siges ”osu arigato gozaimashita”.
 20. Mobiletelefon og andet elektronisk udstyr skal være slukket under undervisning.
 21. Der må ikke filmes, og der må ikke lægges film/foto ud af undervisning eller elever, der modtager undervisning medmindre at det er forhåndsaftalt med Branch Chief.
 • Overtrædes disse regler kan bortvisning af eleven finde sted.