Priser og vilkår

Priser for medlemskab:

Karate - månedspris 349,00 kr.

 

På medlemsskaber tillægges et engangs-indmeldelsesgebyr på 150,00 kr. 

 

Betalingsbetingelser for kontingent:

Kontingentet der annonceres på www.tigersport.dk, forfalder til betaling den 1. i måneden i 12 måneder om året, uanset om Tiger Sport Copenhagen har sommer -og vinterlukket eller ved lukkedage. Idet det månedlige kontingent er beregnet på års norm. 

Medlemsskabet kan ikke sættes i bero.

 

Ved indmeldelse betales løbende måned + 1 måned ved første trækning af Nets/PBS. 

Rykkergebyr ved for sent indbetalt kontigent, er 100,00 kr. pr. opkrævning.

 

Udmeldelse:

Det er medlemmets ansvar, at sende en opsigelse af medlemsskab til medlem@tigersport.dk Herefter modtager medlemmet en bekræftelse på  opsigelsen af medlemskabet per mail. (det er ikke nok af afvise betalingen i banken)

 

Ansvar:

Al træning i Tiger Sport Copenhagen forgår på medlemmets eget ansvar. Tiger Sport Copenhagen kan ikke drages til ansvar på nogen måde. Tiger Sport Copenhagen yder ikke erstatning for ting eller personlige ejendele, der bliver væk eller bliver stjålet i Tiger Sport Copenhagen.

 

Brug af foto og video:

Medlemmer giver hermed tilsagn til, at fotos og video hvor de optræder, må bruges i reklame øjemed af Tiger Sport Copenhagen. Eksempelvis må fotos og video lægges på Facebook og Tiger Sport Copenhagens hjemmeside.

 

Forudsætning for medlemskab:

Alle ansøgere over den til enhver tid gældende minimumsalder, kan optages som medlemmer – se hjemmesiden www.Tigersport.dk– med mindre nedenstående forbehold gør sig gældende: 

En ansøger kan normalt ikke opnå medlemskab hos Tiger Sport Copenhagen, hvis vedkommende er straffet for vold eller efter ledelsen i Tiger Sport Copenhagen vurderer, at vedkommende kan udgøre en risiko for voldelig adfærd eller dårlig opførsel. På Tiger Sport Copenhagen forlangende, skal straffeattest fremvises.

Alle sygdomme der kan være hæmmende for træningen f.eks: Astma, epilepsi eller andre handicaps, skal oplyses til instruktøren inden træning og hvad der skal gøres ved evt. et anfald.